Font Sizes :    
 
 • ข่าวสารและกิจกรรม > จบรุ่นที่ 5 แต่ไม่หยุดพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมเซ็น MOU ร่วมกับม.นเรศวร
 • iSAB กับหลักสูตร THE MASTER :
  จบรุ่นที่ 5 แต่ไม่หยุดพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
  พร้อมเซ็น MOU ร่วมกับม.นเรศวร ”

           สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ iSAB โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ THE MASTER รุ่นที่ 5 หลักสูตรแรกของไทยที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม โดยมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 100 คน พร้อมกันนี้ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
           นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตร กล่าวในโอกาสการปิดหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 5 ว่า “สถาบัน iSAB มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผลิตนักบริหารที่มีศักยภาพให้กับประเทศไทยสำเร็จเป็นรุ่นที่ 5 หลักสูตรนี้เราคัดสรรวิทยากรระดับประเทศมาถ่ายทอดประสบการณ์ วิสัยทัศน์ หลักคิด ทักษะการบริหาร และเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าอบรม อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดในเชิงธุรกิจระหว่างกัน”
           พร้อมกันนี้ทางสถาบันฯ ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมแก่บุคลากรทั้งในภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความรู้และประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 6 สามารถติดตามข่าวสารของ iSAB ได้ที่
  www.isabthailand.com, Line ID : watsana2020 โทร. 06 3474 0300, 08 5488 4743