Font Sizes :    
 
 • ข่าวสารและกิจกรรม > สหพัฒน์ให้น้อง “ยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี 4”
 • สหพัฒน์ให้น้อง “ยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี 4”

  นางสาวเบญญาสิริณัฐ ธนพรโชคไชย ผู้จัดการส่วนแผนกโฆษณาและสื่อสารองค์กร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์และอุปกรณ์กีฬามอลเทนให้กับหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสหพัฒน์ให้น้อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) จ.สมุทรสงคราม โดยมี นางสุชาดา บุญชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ
  เข้าสู่ปีที่ 4 ของโครงการสหพัฒน์ให้น้อง สหพัฒน์ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าของการทำความดี เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยตั้งแต่เด็กให้โตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อสังคมไทยในอนาคต

  ปีนี้สหพัฒน์ยังคงส่งต่อเรื่องราวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจผ่านทางรายการสร้างสรรค์เพื่อสังคม สหพัฒน์ให้น้อง ตอน... ยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี 4 โดยตามหาโรงเรียนที่มีการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม และร่วมเฟ้นหาและพูดคุยกับตัวแทนเด็กดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู มีจิตอาสา ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการทำความดีให้ครอบครัวและเพื่อสังคม

  ซึ่งทางโครงการได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อโรงเรียนและชุมชน รวมไปถึงสอนการประดิษฐ์สิ่งของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์

  นอกจากให้ความรู้แล้วสหพัฒน์ให้น้อง ยังพาน้องๆ ยกขบวนไปทำความดีรอบๆชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักชุมชนของตัวเอง และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหันมาทำความดีมากยิ่งขึ้น

  รับชมรายการสหพัฒน์ให้น้องได้ทาง
  1. NATION TV (ช่อง 22) ทุกวันอาทิตย์ 13.00-13.30น.
  2. ฟ้าวันใหม่ ทุกวันเสาร์ 07.30-08.00น. (รีรัน 13.00-13.30น.)
  3. S-CHANNEL ทุกวันเสาร์ 14.30-15.00น. (รีรันวันอาทิตย์ 14.30-15.00น.)
  4. NEWS1 (ASTV) ทุกวันเสาร์ 14.30-15.00น. (รีรัน 06.30-22.00น.)
  5. New18 รีรัน ตลอดปี ทุกวันเสาร์ 09.15-09.45 น.
  ติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Youtube สหพัฒน์ให้น้อง