Font Sizes :    
 
 • ข่าวสารและกิจกรรม > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการชิงโชค “ไลอ้อนแฟร์ จัดหนัก...ทั้งลดทั้งแถม”
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการชิงโชค “ไลอ้อนแฟร์ จัดหนัก...ทั้งลดทั้งแถม” รางวัลรวมมูลค่า 1,341,000 บาท


  ผู้โชคดีได้รับ รถจักรยานยนต์ Honda Click 125i มูลค่า 55,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 650,000 บาท ดังนี้


  ลำดับ ชื่อ สาขา
  1 คุณประเสริฐ อภิรักษ์คุณากร ศรีนครินทร์
  2 คุณธนากร รัตนโชติฐากุล ลพบุรี
  3 คุณชยุตรา อิงคณะองอาจ ปทุมธานี
  4 คุณสายสมร นาราศรี สระแก้ว
  5 คุณสุธาริน อาจหาญ ศรีนครินทร์
  6 คุณวาสนา ปิ่นณรงค์ ชลบุรี
  7 คุณสุดี เถียงมี บางบอน
  8 คุณภาคภูมิ จันกันทะ ลำปาง
  9 คุณศรีสาคร นิมาย์ภักดี มุกดาหาร
  10 คุณนันทินี เทพทอง หาดใหญ่

  ผู้โชคดีได้รับ โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S10 128MB. มูลค่า 31,900 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 638,000 บาท ดังนี้

  ลำดับ ชื่อ สาขา
  1 คุณสมชาติ เข็มนาค ศรีนครินทร์
  2 คุณอภิภู รวมธารทอง จรัญสนิทวงศ์
  3 คุณปรัชญ์ริยะ ตันติโรจนาเมธ คลองหลวง
  4 คุณปราณี สรวยเอี่ยม ปทุมธานี
  5 คุณวราลักษณ์ กองประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
  6 คุณนัทธเนศร์ พาณิชย์วิจิตร สุพรรณบุรี
  7 คุณนิคม ชัยศรีสุข แจ้งวัฒนะ
  8 คุณลลิตา ตั้งแสงทอง ราชบุรี
  9 คุณธีรวัจน์ อภิวัฒิจุฑานนท์ สาทร
  10 คุณสุภาพร ไชยหาญ หาดใหญ่
  11 คุณดรุณี สมเจษ ลาดพร้าว
  12 คุณสุทธา ภัควีรภัทร์ สุโขทัย
  13 คุณอิศรา แซ่ตัน จรัญสนิทวงศ์
  14 คุณจิณณพัทธ์ ตั้งพานทอง จรัญสนิทวงศ์
  15 คุณสีดา วรรณจำรัส ชลบุรี
  16 คุณวิมล แซ่ตั้ง หาดใหญ่
  17 คุณโชติกา น้ำสมบูรณ์ บางบัวทอง
  18 คุณอารีรัตน์ รัตนาวิวัฒน์ นครราชสีมา
  19 คุณกานต์สุภัค แก้วลิ้นไม้ ปทุมธานี
  20 คุณวิเชียร ศิริพาณิชย์ ขอนแก่น

  ผู้โชคดีได้รับ สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง มูลค่า 5,100 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 158,100 บาท ดังนี้


  ลำดับ ชื่อ สาขา
  1 คุณจารุณี ทวีจุฬาวงศ์ ศรีนครินทร์
  2 คุณเพ็ญสุดา ไตรเรกพันธุ์ รังสิต
  3 คุณประเสริฐ ดวงเจริญพร ศรีนครินทร์
  4 คุณวรเทพ ปิยะธรรมสุนทร ศรีนครินทร์
  5 คุณอุษา วงษ์ปาน รังสิต
  6 คุณกรองใจ รุ่งทอง บางบัวทอง
  7 คุณรัฐภูมิ สายสกุลเลิศ คลองหลวง
  8 คุณเชาวรัตน์ เทศศิริ บางบอน
  9 คุณธัญพร พิมพา ศรีนครินทร์
  10 คุณณิชาภา เฮาเตียง คลองหลวง
  11 นายสุวิทย์ จินะกาม ลำพูน
  12 คุณจิรชัจ วัชรพงศ์เสถียร ศาลายา
  13 คุณวิษณุ สถาพรพินิจกิจ สมุทรสาคร
  14 คุณอรอุมา ดีเส็ง ราชบุรี
  15 คุณสายสมร นาราศรี สระแก้ว
  16 คุณชญาภา ช้างน้ำ ปราณบุรี
  17 คุณพรศักดิ์ คำแน่น เพชรบุรี
  18 คุณณัฐวุฒิ กาญจนาวิช นครราชสีมา
  19 คุณจิตรลดา ปราชญ์นิวัฒน์ นครราชสีมา
  20 คุณคมกฤต ขวัญพิชัย นครสวรรค์
  21 คุณเริงจิต อประ แม่สาย
  22 คุณวิตตานันท์ เตชะประสิทธิ์กุล เชียงใหม่
  23 คุณวิเชียร ศิริพานิชย์ ขอนแก่น
  24 คุณวิทยา คงเจริญ หาดใหญ่
  25 คุณสุดใจ อาจคงหาญ สุราษฎร์ธานี
  26 คุณภคมน วทัญญู ภูเก็ต
  27 คุณอัมรินทร์ โรจนพิทยากร สุราษฎร์ธานี
  28 คุณนพดล กล้ากสิกรรม สาธร
  29 คุณวศินี สายสา มุกดาหาร
  30 คุณอุบล พวงจันดา นครอินทร์

  Top spender ยอดซื้อสะสมสูงสุด

  ลำดับ ชื่อ สาขา รางวัล
  1 คุณสุรวิทย์ สุทธินันท์ ระยอง รถจักรยานยนต์ Honda clik125i
  2 คุณสุทธิ โรจน์ศตพงศ์ ศรีนครินทร์ สร้อยคอทองคำ
  3 คุณสุวรรณา คงอรรถการ ศรีนครินทร์ Gift voucher
  4 คุณสันต์ชัย ศรีสุพรรัตน์ ศรีนครินทร์ Gift voucher


  ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน สามารถติดต่อและสอบถามเรื่องรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่ แผนกส่งเสริมการขาย
  บมจ.สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ติดต่อคุณติ๊ก โทร. 089-799-4797