Font Sizes :    
 
  • ข่าวสารและกิจกรรม > สหพัฒน์ มอบทุนการศึกษา บุตร – ธิดา ของพนักงาน ครั้งที่ 8 ปี 2562


  •     คณะผู้บริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) นำโดยนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 264 ทุน ให้แก่บุตร – ธิดา ของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อสนับสนุนการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานของสังคมไทยให้มั่นคงในอนาคต ณ ห้องประชุม Auditorium บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)