Font Sizes :    
 
  • ข่าวสารและกิจกรรม > คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ เป็นป
  • นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาจำนวน 220 ทุน มูลค่า 1,4550,000 บาท ให้แก่บุตร - ธิดา ของพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนในระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที 7